Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

kondygnacja

Pozioma podziemna lub nadziemna część budynku, zawarta między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację stropu; również poddasze z pomieszczeniami na pobyt ludzi lub na urządzenia techniczne, wysokości w świetle więcej niż 1,90 m.

Zobacz także