Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zawór bezpieczeństwa

Zawory zabezpieczający instalację wodną (wody użytkowej lub grzewczą) przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Jeśli ciśnienie w instalacji przekroczy nastawioną wartość, wówczas zawór się otwiera i woda wypływa z instalacji, co powoduje zmniejszenie wartości ciśnienia.

Zobacz także