Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

podłoże pod płytki

Wymaga starannego przygotowania. Musi być równe, mocne i czyste. Podczas remontu najlepiej zdecydować się na usunięcie starego wykończenia ścian i podłóg ? choć podnosi to koszty i wydłuża czas trwania prac. Po skuciu zniszczonych płytek ceramicznych, lastryka lub zdjęciu parkietu trzeba wyrównać podłoże zaprawami. Można też ułożyć na nim wodoodporne płyty gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe albo płyty OSB. Położenie nowych płytek ceramicznych nie musi jednak wiązać się ze zrywaniem starego wykończenia. Nowe płytki można ułożyć na starych, lastryku, a nawet na drewnie. Eliminuje to konieczność kucia i uwalnia od problemu, co zrobić z gruzem ? dzięki czemu znacznie skraca się czas remontu. By można było zastosować takie rozwiązanie, stare warstwy wykończeniowe muszą być mocno związane z nośnym podłożem. W przeciwnym razie nowa okładzina mogłaby się odspajać, bo choć klej trwale połączy ją ze starą, to nie z ukrytym pod nią podłożem. Trzeba też pamiętać, że jeśli nowa okładzina podłogi będzie ułożona na starej, poziom podniesie się o około 2 cm. O grubość okładziny z warstwą kleju zmniejszy się też odległość między ścianami.

Zobacz także