Podgrzewacz wody w łazience

Podgrzewacz wody w łazience

elektryczny podgrzewacz przepływowy Wybierając podgrzewacz wody do łazienki, powinniśmy wziąć pod uwagę sposób jego pracy (pojemnościowy czy przepływowy), zasilania (gazowy czy elektryczny) oraz rozwiązanie użytkowe (jeden duży podgrzewacz czy kilka punktowych).

Na rodzaj podgrzewacza trzeba zdecydować się przed budową instalacji wodnej, gazowej, grzewczej i elektrycznej. Zależnie od tego, jakie rozwiązanie zostanie wybrane, podgrzewacz musi być uwzględniony przy projektowaniu instalacji elektrycznych lub gazowych, a jego moc lub pobór gazu - przy występowaniu o wydanie warunków technicznych na przyłącze gazowe lub energetyczne.

Pojemnościowy czy przepływowy
Działanie podgrzewacza pojemnościowego (popularnie zwanego bojlerem lub zasobnikiem) polega na podgrzewaniu wody zmagazynowanej w zasobniku i utrzymywaniu jej temperatury. Woda nie stygnie dzięki obecności termostatu (zaworu uruchamiającego podgrzewacz jeśli temperatura spadnie poniżej wartości, na którą ustawiony jest termostat). Dodatkowo stygnięciu zapobiega warstwa izolacji (najczęściej pianka poliuretanowa lub polistyrenowa).

Podgrzewacz przepływowy działa tylko wtedy, kiedy przepływa przez niego woda. Uruchamia się wówczas element grzewczy, który podgrzewa wodę do ustawionej temperatury. 

gazowy podgrzewacz przepływowy podgrzewacz gazowy

Co należy wziąć pod uwagę wybierając zasadę pracy podgrzewacza:

  • Moc podgrzewacza. Podgrzewacz przepływowy ma zazwyczaj większy nominalny (podany przez producenta) pobór mocy niż podgrzewacz pojemnościowy. Jednak podgrzewacz przepływowy pobiera moc tylko podczas przepływu wody. Dlatego często, mimo mniejszej mocy, podgrzewacz pojemnościowy ma rzeczywisty większy pobór. W obu rodzajach podgrzewaczy możliwa jest regulacja poboru mocy. Jednocześnie w podgrzewaczach gazowych pobór ten zależny jest od przepływu.
  • Gotowość do pracy.elektryczny podgrzewacz pojemnościowy Duży podgrzewacz pojemnościowy jest cały czas gotowy do pracy. Z jednej strony zapewnia to termostat utrzymujący żądaną temperaturę, z drugiej konstrukcja zasobnika (ciśnieniowy) sprawia, że napełnia się on w miarę korzystania - czyli użytkownik opróżnia zbiornik, który pod wpływem ciśnienia zasila się wodą wodociągową.

W przypadku instalacji z podgrzewaczem przepływowym, która nie była używana przez dłuższy czas, najpierw wypłynie z kranu woda zimna, która pozostała w instalacji po poprzednim użytkowaniu. Jednak w przypadku ciągłej eksploatacji podgrzewacz przepływowy gotowy jest do pracy natychmiast.

Elektryczny czy gazowy
Podgrzewacz jest istotnym elementem instalacji elektrycznej bądź gazowej. Ponieważ łazienka, w której ma zostać zainstalowany podgrzewacz musi spełniać pewne warunki, wybór sposobu zasilania może wpłynąć na zaplanowany wygląd tego pomieszczenia.

Co należy wziąć pod uwagę wybierając sposób zasilania podgrzewacza:

  • pojemnościowy podgrzewacz wodyRzeczywiste zasilanie podgrzewacza. Podgrzewacze elektryczne mogą być zasilane prądem jednofazowym (230 V) lub trójfazowym (400 V). Duże podgrzewacze pojemnościowe (ciśnieniowe) wymagają prądu trójfazowego. Podgrzewacze przepływowe zazwyczaj mogą być włączone do instalacji prądu jednofazowego. Podgrzewacze gazowe mogą być zasilane gazem ziemnym lub płynnym.
  • Wymagania stawiane pomieszczeniom. Wymagania te są szczególnie istotne w przypadku podgrzewacza gazowego. Musi być podłączony do osobnego przewodu spalinowego (wyjątkiem są podgrzewacze z zamkniętą komorą spalania - wymagają osobnego przewodu, przez który będą zasysały powietrze i odprowadzały spaliny), zaś kanał wentylacyjny nie może być oddalony od podgrzewacza o więcej niż 1,80 m.
  • Koszty eksploatacji. Gaz ziemny jest najtańszym paliwem. Zastosowanie podgrzewacza gazowego może obniżyć koszty przygotowania ciepłej wody.
  • Bezpieczeństwo i niezawodność. Podgrzewacze gazowe muszą być zabezpieczone przed wypływem gazu ze zbiornika oraz posiadać czujnik ciągu kominowego. W podgrzewaczu elektrycznym może nastąpić spadek mocy wywołany spadkiem napięcia w sieci - można się przed tym zabezpieczyć, dobierając nieco większą moc podgrzewacza niż rzeczywiście jest potrzebna.

Jeden duży czy kilka małych
Instalacja może być obsługiwana przez jeden duży podgrzewacz (umieszczony centralnie wobec punktów odbioru, albo kilka małych). Na co należy zwrócić uwagę wybierając rozwiązanie użytkowe:

  • Wygoda. Małe podgrzewacze elektryczne mogą być zainstalowane w dowolnym miejscu (nad lub pod punktem poboru wody), oferowane są też zestawy baterii z podgrzewaczami. Małe podgrzewacze mogą być włączone do sieci jednofazowej i nie wymagają zaworu bezpieczeństwa (są bezciśnieniowe).
  • Zastosowanie. Małe podgrzewacze sprawdzają się, jeśli wody używa się często, ale w niewielkich ilościach. Można na przykład zastosować np. jeden mały do umywalki i jeden większy do prysznica i wanny.
  • Wydajność. Jeśli zainstalowany jest jeden centralny podgrzewacz, może spaść jego wydajność, jeśli następuje pobór w kilku punktów czerpalnych jednocześnie. Jeśli każdy punkt poboru ma własny podgrzewacz, nie ma takiego niebezpieczeństwa. Wybierając rodzaj podgrzewacza (od strony rozwiązań technicznych), trzeba uwzględnić bardzo wiele czynników. Wybór konkretnego podgrzewacza i dobranie go do danej sytuacji wymaga rozpatrzenia indywidualnych potrzeb i parametrów pracy poszczególnych podgrzewaczy.

elektryczny podgrzewacz przepływowy elektryczny, przepływowy podgrzewacz wody, punktowy.

Oceń artykuł
3,60 / 5 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Ewa Kulesza

Źródło: Andrzej Budek, Krzysztof Marciniak

Zdjęcia: Junkers, Kospel

Polecamy Ci również

Zobacz także